Bc. František Baláž

Bachelor's thesis

Strana svobodných občanů: programová a tematická analýza

Free Citizens' Party: Programmatic and thematic analysis
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá tematickou a programovou analýzou Strany svobodných občanů. Cílem práce je do co nejvyšší míry určit profilaci strany pomocí předem definovaných konceptů. Právě koncepty euroskepticismu, monotematičnosti, výklenkovosti a tematického vlastnictví jsou popsány v teoretické části práce. V analytické části práce jsou následně tyto koncepty aplikovány na Stranu svobodných občanů …viac
Abstract:
This bachelor thesis presents an analysis of a political party, the Free Citizens' Party. The aim of the thesis is to provide a complete definition of the party’s profile using certain preexisting concepts. These concepts, namely of euroscepticism, single-issue parties, niche parties and issue ownership, are dealt with in the theoretical section. The analytical section applies the introduced concepts …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Sax

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií