Theses 

Charakteristika arachnocenóz na území PP Na letišti (Otrokovice) – Michaela SOVIČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Michaela SOVIČKOVÁ

Bachelor's thesis

Charakteristika arachnocenóz na území PP Na letišti (Otrokovice)

Characteristics of arachnocenoses in the area of PP Na letišti (Otrokovice)

Anotácia: Arachnologický výzkum byl proveden na území Přírodní památky Na letišti v roce 2010. Výzkum probíhal od května do října, tedy 159 dnů. Zástupci skupiny arachnocenóz byli sledováni na 3 stanovištích: louka, mokřad a enkláva lesa. Arachnologický materiál byl získán užitím metody zemních pastí. Nedílnou součástí práce je vyhodnocení arachnocenóz pomocí vybraných ekologických charakteristik: dominance čeledí a druhů, stupně termopreference a stupně původnosti (reliktnosti). V průběhu arachnologického výzkumu bylo na sledované lokalitě získáno 292 jedinců pavouků determinovaných do 31 druhů a 13 čeledí. Některé druhy náležejí mezi faunisticky významné v rámci Moravy eventuálně i České republiky. V získaném materiálu převládaly druhy nespecifické, druhy termofilní a druhy klimaxových a polopřirozených stanovišť.

Abstract: The arachnological research was made in the area of the natural monument Na letišti in 2010. The research was made in the period from May to October, i.e. 159 days. The spider assemblages were studied in 3 localities: meadow, wetland and forest enclave. The spider material was obtained by using the method of pitfall traps. The evaluation of particular ecological characteristics was used as a part of the thesis: the dominance of species and families, the degree of thermopreference and the degree of genuineness. In the arachnological research 292 specimens were obtained which were determined into 31 species and 13 families. Some of the species are faunistically significant in Moravia and possibly also in the whole Czech Republic. In the obtained material the most prevailing species were: non-specific species, thermophilic species, and the species from climax and semi-natural areas.

Kľúčové slová: PP Na letišti, zemní past, pavouci (Araneae), arachnocenóz, ekologické charakteristiky

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011
  • Zverejniť od: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2011
  • Vedúci: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24340 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

SOVIČKOVÁ, Michaela. Charakteristika arachnocenóz na území PP Na letišti (Otrokovice). Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 3. 2019 23:59, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz