Aneta Jurčíková

Bakalářská práce

Alkohol a cigarety mezi žáky 2. stupně základních škol.

Alcohol and cigarettes among pupils of primary school.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá alkoholem a cigaretami mezi žáky 2. stupně základních škol. Tato práce je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části je nejdříve vymezen pojem droga a drogová závislost pro větší komplexnost. Dále se práce zabývá hlavními tématy, kterými jsou alkohol a tabákové výrobky. V praktické části je pomocí kvantitativní metody šetření …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with alcohol and cigarettes among pupils of the second grade of elementary schools. This work is divided into two parts, the theoretical part and the practical one. In the theoretical part, the term drug and drug addiction are first defined for greater complexity. Furthermore, the thesis deals with the main topics, which are alcohol and tobacco products. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech