Aneta Jurčíková

Bachelor's thesis

Alkohol a cigarety mezi žáky 2. stupně základních škol.

Alcohol and cigarettes among pupils of primary school.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá alkoholem a cigaretami mezi žáky 2. stupně základních škol. Tato práce je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části je nejdříve vymezen pojem droga a drogová závislost pro větší komplexnost. Dále se práce zabývá hlavními tématy, kterými jsou alkohol a tabákové výrobky. V praktické části je pomocí kvantitativní metody šetření …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with alcohol and cigarettes among pupils of the second grade of elementary schools. This work is divided into two parts, the theoretical part and the practical one. In the theoretical part, the term drug and drug addiction are first defined for greater complexity. Furthermore, the thesis deals with the main topics, which are alcohol and tobacco products. In the practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2019
  • Supervisor: JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS