Ing. Bc. Pavla Pokoráková

Diplomová práce

Obnovená fáze retribuce a Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti roku 1948

The renewed Phase of the Retribution and the Extraordinary People's Court in Uherské Hradiště in 1948
Anotace:
Diplomová práce se zabývá obnovenou fází retribučního soudnictví v roce 1948. Hlavním cílem práce je zmapování činnosti Mimořádného lidového soudu v Uherském Hradišti v tomto období a odpověď na otázku, do jaké míry byl zdejší soud poznamenán tzv. třídním soudnictvím. Popsáno je národností složení obžalovaných, jejich sociální struktura, charakter trestných činů, výše trestů a obnovená trestní řízení …více
Abstract:
The thesis is focused on the renewed phase of the retribution in 1948. The main aim of the work is to describe the activities of the Extraordinary People's Court in Uherske Hradiste during this period and answer the question of the extent to which this court has been denounced by so-called class justice. There are described ethnicities of persons on trial, their social structure, character of a crime …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta