Renata Křížová

Diplomová práce

Přeprava a skladování nebezpečných látek ve firmě Denios s. r. o.

Transportation and storing of hazardous materials in Denios s.r.o.
Anotace:
Cílem diplomové práce je přiblížit čtenáři problematiku přepravy a skladování nebezpečných látek. Teoretická část diplomové práce si klade za cíl analyzovat legislativu v obou výše zmíněných oblastech. Zejména se jedná o mezinárodní dohody o přepravě nebezpečných věcí nebo Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS). V oblasti skladování, na níž navazuje praktická …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on transportation and storing of hazardous materials. The theoretical part of the diploma thesis aims to analyse legislation in the above mentioned areas. In particular, these are international agreements on transport of dangerous goods or the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). The area of storing, which is followed by the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: Radek Novák
  • Oponent: Karel Taschner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75726