Bc. Patrik Vargovčák

Diplomová práce

Medical tourism ako súčasť produktovej ponuky v cestovnom ruchu

Medical tourism as a part of tourism product offer
Abstract:
The Master's Dissertation deals with medical tourism in the Czech Republic. Medical tourism is a rapidly developing type of health-oriented tourism with great potential for development. In the first analytical-methodological chapter of the thesis, is the section devoted to the definition of basic concepts and the division of individual types of health-oriented tourism. The following is an introduction …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá medicínskym turizmom v Českej republike. Medicínsky turizmus predstavuje rýchlo sa rozvíjajúci druh zdravotne orientovaného cestovného ruchu s veľkým potenciálom rozvoja. V prvej analyticko-metodologickej časti práce je priestor venovaný vymedzeniu základných pojmov a členeniu jednotlivých druhov zdravotne orientovaného cestovného ruchu. Nasleduje predstavenie aktérov podieľajúcich …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/r1px9/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Management hotelnictví a lázeňství