Theses 

Advanced Internet Applications on Desktop – Bc. Martin Miko

česky | in English | slovensky

/id/913vwa/metadataTheses.xml: Chybná adresa v ISu nebo nemáte oprávnění tuto složku nebo tento soubor číst.
Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Bc. Martin Miko

Diplomová práce

Advanced Internet Applications on Desktop

Advanced Internet Applications on Desktop

Anotace: Cieľom tejto práce je popis, analýza a porovnanie vybraných dôležitých platforiem bohatých Internetových aplikácií umožňujúcich ich inštaláciu a používanie, ako aplikácií operačných systémov. Analyzované platformy sú Adobe AIR pri použití rámca Adobe Flex a Microsoft Silveright. Sekundárny cieľ prace je demonštrácia možností ponúkaných Adobe AIR a ich porovnanie s vlastnosťami ponúkanými JavaScriptom. Práca navrhuje hodnotiacu metódu, umožňujúcu komplexné porovnanie tohoto typu platforiem. Metóda je založená na všeobecných používateľských a vvojárskych požiadavkách. Použitím navrhovanej metódy je vykonané porovnanie a vyhodnotenie uz skôr spomínaných platforiem. Druhá časť obsahuje jednoduchu implementáciu klienta pre video chat, ktorý demonštruje schopnosti aplikácií budovaných na platform AIR v spojeni s rámcom Adobe Flex.

Abstract: The aim of this work is to describe, analyse and compare selected important rich Internet application platforms that allow desktop deployment. Analysed platforms are Adobe AIR using applications built in Adobe Flex and Microsoft Silverlight. Secondary aim of this work is demonstration of capabilities offered by AIR framework and comparison of AIR applications to solutions based on JavaScript. This work proposes a benchmarking method that allows complex comparison of this type of platforms. Method is based on general requirements of users and developers. By using proposed methods, it compares before mentioned platforms and evaluates obtained results. The second part contains simple implementation of video chat client, which demonstrates capabilities of AIR - Flex applications.

Keywords: Adobe AIR, Microsoft Silverlight, rich Internet Application, desktop, comparison, benchmark, RIA

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Grác, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 06:36, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz