Bc. Daniel Kovář

Diplomová práce

Nový stát, nová železnice. Proměna československé železniční dopravy v počátcích první republiky.

New state, new railway. Transformation of czechoslovakian railway transport in beginning of first republic.
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku československých železnic v první polovině dvacátých let 20. století. Hlavními tématy jsou: výstavba nových drah, modernizace starších drah a postátňování soukromých hlavních i místních drah. Pro obohacení práce je v ní zpracován i projekt nepostavené dráhy z tehdejší Podkarpatské Rusi.
Abstract:
This thesis is focused on problems of czechoslovakian railwaies in first half of years twenty of 20th century. Main topics are: building of new railwaies, modernization of older railwaies, nationalization of private main railwaies and local railwaies. For enrichment thesis, there is one project of unbuild railway from then Subcarpathian Ruthenia at that time.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy