Bc. Pavla Lockerová

Diplomová práce

Vliv substituentu při mutaci v prvním nukleotidu exonů na sestřih pre-mRNA

Influence of the substituting base in the exon first nucleotide mutations on pre-mRNA splicing
Anotace:
Esenciálním krokem genové exprese eukaryot je redukce intronů z molekuly pre-mRNA za vzniku zralého transkriptu mRNA. Pro přesné vystřižení intronů je podstatné správné definování hranic mezi intronem a exonem, které jsou určovány konsenzuálními sekvencemi míst sestřihu rozpoznávaných spliceosomem. Narušení těchto míst může být pro sestřihovou reakci zásadní. Vznik nestandardních transkriptů pak může …více
Abstract:
An essential step of eukaryotic gene expression is the reduction of introns from pre-mRNA molecule while forming a mature mRNA. Correct splicing requires precise border definition between intron and exon, which is determined by consensual sequences of splice sites recognized by spliceosome. Disruption of the splice sites can lead to aberrant splicing reaction. Production of aberrant transcripts may …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta