Quynh Hoa TRAN

Bakalářská práce

Mumio: natural pharmaceutical material

Mumio: Natural Pharmaceutical Material
Abstract:
Natural pharmaceutical materials are a kind of recurring trend in the development of various and ever newer products developed with the latest technologies. Even today's advanced medicine often goes back to nature. One such discovery, although it is very old, is the mumio. The work represents a summary of information about mumio as a natural pharmaceutical material. The aim of this work is to introduce …více
Abstract:
Přírodní farmaceutické materiály jsou jakýmsi vracejícím se trendem v době vý-voje nejrůznějších a stále novějších produktů vyvinuté nejmodernějšími technologiemi. I dnešní vyspělá medicína se často vrací zpět k přírodě. Takovým přírodním objevem, i když už velmi starým, je právě mumio. Tato práce představuje souhrn dosavadních informací o mumiu, jako o přírodním farmaceutickém materiálu. Cílem je …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2014
Zveřejnit od: 28. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Nabanita Saha, M.Sc. Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRAN, Quynh Hoa. Mumio: natural pharmaceutical material. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie

Práce na příbuzné téma