Bc. Tomáš Ondroušek, DiS.

Bakalářská práce

Zlepšení podnikového procesu

Business process improvement
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Zlepšení podnikového procesu“ je analýza vybraného podnikového procesu a předložení návrhu na jeho zlepšení, které se projeví nákladovou úsporou. První část práce se v obecné rovině zabývá podnikovými procesy, jejich klasifikací, mapováním a metodami zlepšování. Druhá část se věnuje základním informacím o vnitropodnikové logistice a doplňuje tak teoretický pohled části první …více
Abstract:
The goal of bachelor thesis „Business process improvement“ is to analyze selected business process and to propose its improvement which will result in cost save. The first part is in general focused on business processes, their classification, process mapping and improvement methods. Second part is concentrated on interplant logistics and completes theoretical point of view of first part with regard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kozub

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management