Bc. František Doležal

Bakalářská práce

Policejní provokace, operativně pátrací prostředky a zjišťování trestné činnosti v praxi Policie ČR

The Police-Provocation, operative-investigative Means and Survey of Criminality in Practice of the Police CR
Anotace:
V praxi Policie činí nemalé problémy prokazování některých typů trestné činnosti. Jedná se zejména o organizovanou trestnou činnost. Jelikož opatřování důkazů souvisejících s organizovanou trestnou činností je nelehkou záležitostí, zejména proto, že osoby opatřující si pornografii, uživatelé drog, kupující dítě či ženu, osoby peroucí špinavé peníze a uplácející osoby, se necítí být ve věci poškozenými …více
Abstract:
In praxis, police has serious problems proving some kinds of criminality, mainly organized crime. Procurement of evidence related to the organized crime is quite difficult due to the fact, that persons obtaining pornography, drug users, persons buying a child or a woman, individuals involved in money laundring or bribing, do not feel to be aggrieved and in many cases they are participating in the criminal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
  • Oponent: JUDr. Roman Heinz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta