Bc. Iveta Masná

Bachelor's thesis

Aktivizace seniorů v domovech pro seniory prostřednictvím smyslové aktivizace podle Lore Wehner

Activation of seniors in retirement homes through sensory activation by Lore Wehner
Anotácia:
Má bakalářská práce se zabývá onemocněním demence a významu působení na seniory s demencí prostřednictvím smyslové aktivizace podle Lore Wehner. Ve své práci se věnuji tématu stáří, onemocnění demence, jeho stadií a celkovému náhledu na toto onemocnění. Velký důraz je kladen na popsání problematiky smyslové aktivizace. Empirická část mé práce zahrnuje kvalitativní výzkum s cílem zodpovědět výzkumné …viac
Abstract:
My thesis deals with diseases of dementia and the importance of action on elderly people with dementia in the sensory activation by Lore Wehner. In my work I deal with aging, dementia, its stages and the overall view of this disease. Great emphasis is placed on describing the problems of sensory activation. Empirical part of my work involves qualitative research to answer research questions in sensory …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta