Bc. Tereza Vrbová

Bakalářská práce

Vztahy mezi žáky v tradiční škole a škole podporující zdraví

Relationships among pupils at traditional school and at health - promoting school
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání vztahů mezi žáky druhého stupně základní školy T. G. Masaryka v Třebíči a žáky druhého stupně Základní školy Třebíč, Horka-Domky Václavské nám. 44/12, v Třebíči. Autorka se v teoretické části věnuje programu Škola podporující zdraví, mezilidským vztahům ve třídě a třídním klimatem. Součástí práce je výzkum, provedený metodou sociometrického dotazníku, pomocí …více
Abstract:
The Bachelor´s thesis is focused on comparing relationships among pupils of second level of primary school T. G. Masaryk in Třebíč and second level of primary school Horka - Domky Wenceslas Square. 44/12, Třebíč. The authoress in the theoretical part deals with the program Health- promoting in primary school, relationships and class conditions among pupils. The Bachelor´s thesis includes research conducted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta