Tomáš Hrabina

Diplomová práce

Řešení kompenzace LDS (lokální distribuční soustavy) v podmínkách omezené výroby.

Design of Local Distribution Network Compensation
Anotace:
Tato práce řeší problematiku kompenzace jalových výkonů a filtraci vyšších harmonických. V teoretické části je popsáno proč se kompenzuje, důsledky špatného účiníku, typy kompenzačních prostředků, kde vznikají harmonické vyšších řádů a několik řešení pro potlačení vyšších harmonických v síti.Dále je řešena lokální distribuční soustava z hlediska kvality elektrické energie, rozložení spotřebičů a zdrojů …více
Abstract:
This work smoothing - out problems idle power compensation and filtration highers harmonic. In theoretic parts be described to why compensates, incidence bad power factor, print compensatory agents, where rise higher-order harmonics plus several solving for suppression highers harmonic in power grid.Further is buckthorn local distributive system in light of qualities seat power control energy, lay …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jiří Gurecký
  • Oponent: David Kupec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika