Mgr. Michaela Šimanová

Diplomová práce

Závislost na poli u neslyšících osob

Field dependency by hearing-impaired people
Anotace:
Závislost na poli je v rámci psychologie velmi známým a stále ještě populárním pojmem, jehož bylo využíváno zejména v 70. letech minulého století. Toto období je rovněž mezníkem v přístupu ke sluchově znevýhodněným jedincům, a to nejen co se psychologického zkoumání týče – objevily se nové hypotézy, nová vědecká zkoumání a byl ustanoven americký znakový jazyk. Psychologická měření se ale věnovala …více
Abstract:
Field-dependence/independence is a very well-known and still popular psychological construct, the use of which was most frequent in 1970s. This decade is also of special importance as far as studies of deaf and hard of hearing are concerned - new hypotheses, new scientific researches and the establishment of american sign language can be traced back to this period. The psychological approach, however …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Krajčíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta