Theses 

Pracovní motivace a pracovní spokojenost v organizaci v oblasti služeb – Bc. Alice Macháčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Alice Macháčková

Diplomová práce

Pracovní motivace a pracovní spokojenost v organizaci v oblasti služeb

Work motivation and work satisfaction of workers in organisation in service sector

Anotace: Pracovní motivace a pracovní spokojenost v organizaci v oblasti služeb Cílem této diplomové práce je zodpovědět otázku: „ Jak hodnotí zaměstnanci organizace vybrané faktory pracovní motivace a pracovní spokojenosti.“ Teoretická část práce objasňuje klíčové a konceptuální pojmy, a dále vymezuje problematiku pracovní motivace a pracovní spokojenosti a jejich vazby. Výstupem teoretické části je především na základě rozboru vybraných teorií identifikovat soubor faktorů pracovní spokojenosti a pracovní motivace. Pro výzkum, realizovaný v konkrétní organizaci, byla použita kvantitativní výzkumná strategie. V organizaci se míra motivace a spokojenosti jeví velmi vyrovnaná. Jako nejproblematičtější faktory motivace a spokojenosti se jeví informovanost zaměstnanců o hospodaření a cílech organizace, organizační oddanost, zaměstnanecké výhody a jejich soulad s potřebami zaměstnanců a uznání. Závěr práce obsahuje doporučení pro vedení organizace s cílem zlepšit současný stav pracovní motivace a spokojenosti v organizaci.

Abstract: Work motivation and Job satisfaction of workers in organisation in service sector The main purpose of this master's thesis is to answer questions concerning employees evaluating factors of work motivation and job satisfaction. The theoretical part of this thesis focuses on key and conceptual terminology. It deals with work motivation and job satisfaction problems and the connection between them. The conclusion of the theoretical part is to identify factors that affecting employee job satisfaction and work motivation using quantitative research strategy. The data obtained though questionnaires show balanced levels of work motivation and job satisfaction. The most problematic factors of workforce productivity and satisfaction seem to be informing employees about company's goals, mission, vision and values, wellness plan and benefits and giving employees recognition. Closing part of this master's thesis contains recommendation for management to improve work motivation and job satisfaction.

Klíčová slova: pracovní motivace, pracovní spokojenost, hodnocení

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 23:46, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz