Markéta Talacová

Bakalářská práce

Aktivní politika zaměstnanosti se zaměřením na rekvalifikace v okrese Teplice v letech 2005 - 2011

Active labour market policy focused on retraining in the Teplice district in years 2005 - 2011
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá nerovnováhou na trhu práce v okrese Teplice, který leží v kraji s největší nezaměstnaností v České republice. Věnuje se účinnosti řešení nezaměstnanosti s využitím aktivní politiky zaměstnanosti, především se zaměřuje na jeden z nejvíce využívaných nástrojů této politiky, na rekvalifikace. Práce pomocí metody situační analýzy zpracovává statistiky o nezaměstnanosti a rekvalifikacích …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with unbalance of the labor market in district Teplice, which is situated in region of the highest unemployment of the Czech Republic. It follows effect of unemployment solution utilized by active employment policy, mainly it follows one of the tools of this solution - retraining scheme. By the help of situation analysis, thesis processes statistics about unemployment and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: Jiří Štekláč
  • Oponent: Ludmila Vebrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36588

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství