Bc. Václav Vlček

Diplomová práce

Negativní kampaň a fake news

Negative campaigning and fake news
Anotace:
Diplomová práce „Fake news a negativní kampaň“ se zabývá problematikou dezinformací, často nazývaných jako „fake news“. Práce poskytuje ucelený náhled do problematiky. Tato diplomová práce je rozdělena do několika částí. V první části je vymezen samotný pojem informace. Ve druhé části se práce zabývá již pojmy jako fake news, dezinformace hoax. Další část diplomové práce je více praktická a zaměřuje …více
Abstract:
The thesis „Negative campaigning and fake news“ is focused on problematice of disinformations commonly named „fake news“. The thesis provides a complex insight into the issue of disinformation. My thesis is divided into several parts. The first part is focused on concept of information. The second part deals with concepts of disinformation, hoax, fake news. The next part is more practical and provides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace