Theses 

Lesní mateřské školy v České republice jako alternativa k předškolnímu vzdělávání: proces jejich zakládání – Mgr. Lenka Šedová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Lenka Šedová

Bakalářská práce

Lesní mateřské školy v České republice jako alternativa k předškolnímu vzdělávání: proces jejich zakládání

Forest Kindergartens in Czech Republic as an Alternative to Early Childhood Education: the Process of their Formation

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem lesních mateřských škol, které u nás fungují jako soukromé alternativy k předškolnímu vzdělávání. Tyto školy jsou založené na principu „venku za každého počasí“ a chtějí vzdělávat děti přirozeným způsobem. Práce je rozdělená do dvou částí – teoretické a empirické. Cílem teoretické části je představit lesní mateřské školy, ukázat myšlenky, ze kterých vycházejí a jejich situaci u nás. Cílem empirické části je pomocí kvalitativního výzkumu zjistit, jak probíhá otevírání nové lesní mateřské školy v České republice včetně všech okolností, které proces doprovázejí.

Abstract: Bachelor thesis deals with forest kindergarten that work with us as a private alternative pre-school education. These schools are based on the „outside in any weather“ and they want to educate children in a natural way. Thesis is divided into two parts – teoretical and empirical. The theoretical part is to introduce the forest kindergarten, show ideas on which they rely and their situation in the country. The aim of empirical part is to determine, using qualitative research, how is opening a new forest kindregarten, including all the circumstances that accompany the proces.

Klíčová slova: Lesní mateřská škola, ekoškolka, předškolní vzdělávání, alternativní školství, environmentální výchova, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, venku za každého počasí, výchova v přírodě, zakládání nové školy, soukromé školy, občanské sdružení, forest kindergarten, eko-kindergartem, pre-school education, alternative education, environmental education, general educational program for pre-school education, outdoors in all weather, outdoor education, establishment of new school, private school, civic association.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 07:03, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz