Bc. Miroslav Hronek

Bakalářská práce

Ohledání - neodkladný a neopakovatelný úkon trestního řízení

Examination urgent and non-recurring act at penal proceedings
Anotace:
Význam ohledání pro proces odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti je značný. Prostřednictvím ohledání se zjišťuje a zkoumá podstatná část důležitých stop trestného činu i jeho pachatele, kriminalisticky relevantních událostí a příčin jejich vzniku. Výsledky ohledání, zvláště pak ohledání místa činu, dovolují orgánům činným v trestním řízení správně stanovit a určit zaměření další činnosti …více
Abstract:
The examination is of the outmost importance in the crime detection, investigation and prevention processes. An essential part of significant traces of the crime and the offender as well as criminal events and their causes are found out and examined as a result of the examination. The outcomes of the examination, in particular of the crime scene examination, may enable the bodies in charge of criminal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního