Bc. Martin Babáš

Master's thesis

Testování inhibitorů metyltransferázy pomocí počítačových simulací

Testing of methyltranferase inhibitors using computer simulations
Anotácia:
Předložená diplomová práce se zaobírá testováním inhibitorů methyltransferázy DOT1L. DOT1L se podílí na regulaci genové exprese, jejíž narušení může mít pro organismus závažné následky. V případě MLL typu rakoviny představuje aberantní nábor DOT1L enzymu zásadní krok pro rozvoj leukémie. Inhibitor DOT1L vyvíjený spolupracující výzkumnou skupinou a jeho modifikované verze byly v rámci této práce testovány …viac
Abstract:
This diploma thesis is focused on methyltransferase DOT1L inhibitors testing. DOT1L plays an important role during the gene expression regulation and its disruption can have a serious impact on the organism. In case of MML type cancer the aberrant recruitment of DOT1L enzyme is a key step for the leukaemia development. The inhibitor and its modified versions, synthetized by cooperating research group …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedúci: RNDr. Mgr. Arnošt Mládek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Procházková, Ph.D., Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta