Bc. Petr Navrátil

Bakalářská práce

Policie České republiky jako správní orgán na úseku zbraní a střeliva

The Police of the Czech Republic as an Administrative Body in the Firearms and Ammunition Sector
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je získání orientace v oboru zbraní a střeliva na území České republiky. Dále pak nastínění základních pojmů a institutů v oblasti správy, bezpečnosti a fungování policejního orgánu na úseku zbraní a střeliva v rámci České republiky. Zabývám se úkoly Policie České republiky na úseku zbraní a střeliva, právním zakotvením a významem tohoto orgánu. Popisuji náplň práce …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to gain the orientation in field of weapons and ammunition in the Czech Republic. Then outline of basic concepts and institutions of governance, security and function of the police authority in the field of weapons and ammunition in the Czech Republic. I deal with tasks of the Police of the Czech Republic in the area of weapons and ammunition, legal anchoring and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta