Bc. Petr Navrátil

Bachelor's thesis

Policie České republiky jako správní orgán na úseku zbraní a střeliva

The Police of the Czech Republic as an Administrative Body in the Firearms and Ammunition Sector
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je získání orientace v oboru zbraní a střeliva na území České republiky. Dále pak nastínění základních pojmů a institutů v oblasti správy, bezpečnosti a fungování policejního orgánu na úseku zbraní a střeliva v rámci České republiky. Zabývám se úkoly Policie České republiky na úseku zbraní a střeliva, právním zakotvením a významem tohoto orgánu. Popisuji náplň práce …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to gain the orientation in field of weapons and ammunition in the Czech Republic. Then outline of basic concepts and institutions of governance, security and function of the police authority in the field of weapons and ammunition in the Czech Republic. I deal with tasks of the Police of the Czech Republic in the area of weapons and ammunition, legal anchoring and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 1. 2015
  • Supervisor: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta