Pavlína RICHTEROVÁ

Bakalářská práce

Posuzování vlivu stavební činnosti a sezónní údržby veřejné zeleně na zdravotní stav a vývoj stromů v sídelní a uliční zeleni Statutárního města Olomouce

Assessment of the impact of building activities and the seasonal maintenance of public greenery on the status of the health and development of trees in the main streets and residential areas of the statutory city of Olomouc
Anotace:
Náplní práce je posouzení vlivu stavební činnosti a sezónní údržby na zdravotní stav a vývoj stromů. Posouzení zdravotního stavu a vitality stromů proběhlo na základě metody vizuálního hodnocení stromů (VTA) na osmi lokalitách poškozených stavební činností či nevhodnou sezónní údržbou na území města Olomouce. Skutečná reakce stromu byla následně srovnána s předpokládanou reakcí na základě znalostí …více
Abstract:
Aim of this thesis is to asses the influence of construction activity and seasonal maintenance on health and development of trees. The assessment of state of health and vitality of trees was conducted on the basis of Visual Tree Assessment (VTA) method at eight localities in the city Olomouc, which were damaged by the construction activity or inappropriate seasonal maintenance. The actual response …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RICHTEROVÁ, Pavlína. Posuzování vlivu stavební činnosti a sezónní údržby veřejné zeleně na zdravotní stav a vývoj stromů v sídelní a uliční zeleni Statutárního města Olomouce. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 92aq6b 92aq6b/2
24. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
24. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.