Ing. Elena ROGOVA

Diplomová práce

Kondenzační parní turbína s přihříváním

Condensing steam turbine with reheat
Anotace:
V této práci je zpracován tepelný oběh parní turbíny včetně regenerace. Je navržena průtočná část parní turbíny. Práce obsahuje potřebnou teoretickou část k realizaci návrhu kondenzační parní turbíny. Součástí práce je i rozpracování podélného řezu turbínou.
Abstract:
Heat circulation of steam turbine including regeneration and flow path of steam turbine are processed in this diploma thesis. This work contains theoretical part for realization of the proposal of condensing steam turbine. The drawing of turbines section is also a part of this thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Ing. Jaroslav Synáč

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROGOVA, Elena. Kondenzační parní turbína s přihříváním. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/