Bc. Josef FUKSA

Diplomová práce

Návrh parovodu a regulačniho ventilu pro přívod topné páry

The proposal of the pipeline and control valve for heating steam supply
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem parovodu k vyvedení meziblokové páry k nově instalované akumulační nádrži primární horkovodní sítě. Základní funkcí této páry je ohřev doplňovací vody primárního horkovodu OJ ELE a její termické odplynění. Práce je zaměřena na II. etapu rekonstrukce primární horkovodní sítě v elektrárně Ledvice. V diplomové práci je proveden návrh trasy parovodu a základní pevnostní …více
Abstract:
This thesis describes the design of the steam piping for leading between blocks steam to the newly installed storage tank primary hot water network. The basic function of this steam is heating up water primary hot-water OJ ELE and its thermal degassing. The work is focused on II. stage of reconstruction of the primary hot water network in Ledvice power plant. In this thesis is the design of a route …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Soukup, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FUKSA, Josef. Návrh parovodu a regulačniho ventilu pro přívod topné páry. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby

Práce na příbuzné téma