Miroslava Valutová

Bakalářská práce

Doplňkové penzijní spoření v České republice s důrazem na spoření generace milénia – je III. pilíř důchodového systému v ČR atraktivní pro generaci milénia?

Supplementary pension savings in the Czech Republic particularly with saving among so called millennial generation - Is it the third pillar in Czech Republic attractive for a millennial generation?
Anotace:
Práce se zabývá III. pilířem důchodového systému v České republice, zejména pak spořením generace milénia. V rámci teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a popsán důchodový systém v České republice a jeho historický vývoj. Cílem práce je posoudit, zda je pro generaci milénia III. pilíř důchodového systému atraktivní. Pomocí online dotazníkového šetření byl proveden výzkum, kterého se zúčastnilo …více
Abstract:
The thesis deals with the third pillar of the pension system in the Czech Republic, particularly with saving among so called millennial generation. Within the theoretical part the basic concepts are defined and the pension system in the Czech Republic is described with its historical development. The aim of the thesis is to assess whether the third pillar is attractive for a millennial generation or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Vladimír Barák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73664