Bc. Daniela Kaňovská

Bakalářská práce

Výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr

Precarium, loan for use/commodatum, loan for consumption/mutuum, loan/credit
Anotace:
Práce se zabývá instituty závazkového práva výprosou, výpůjčkou, zápůjčkou úvěrem. Zaznamenává historický vývoj jednotlivých právních institutů. V samostatné části se věnuje římskému právu, které má přesah do současných právních úprav v oblasti soukromého práva se zvláštním zřetelem na římské právo obligační. V samostatné kapitole kategorizuje jednotlivé Obligace. Přináší vymezení sledovaných institutů …více
Abstract:
This these brings information about specific legal institutes with special aim to loan. In its own part considering Roman law describes Roman obligationes. Principles o Roman law comes up in law systems of many countries. As for Civil Code we meet in the these the current legal definition of aimed institutes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní