Viktor Fodor

Bakalářská práce

Animačné služby v turistických letoviskách

Animační služby v turistických letoviscích
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou animačních služeb, jako významné doplňkové služby cestovního ruchu. Teoretická část vymezuje pojem animace, přibližuje její historii a vysvětluje, jaké faktory ovlivňují její fungování. Dále je v této části vysvětlená profese animátora a činnost animačního týmu. V analytické části je na základě dotazníkového výzkumu zhodnocená oblíbenost a popularita animačních …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the animation services, as the significant complementary service of tourism industry. The first part of the thesis theoretically specifies the term animation and determines its history. It also explains the main elements, the animation is affected by. Furthermore, it clarifies the profession of the animator and activity of the animation team. The analytical part of the …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou animačných služieb, ako významnej doplnkovej služby cestovného ruchu. Teoretická časť vymedzuje pojem animácia, približuje jej históriu a vysvetľuje, ktoré faktory ovplyvňujú jej fungovanie. Ďalej je v tejto časti vysvetlená profesia animátora a činnosť animačného tímu. V analytickej časti je na základe dotazníkového výskumu zhodnotená obľúbenosť a popularita …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Zdenka Petrů
  • Oponent: Alexey Kondrashov

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/63202

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj