Ing. Bc. Eva STAŇKOVÁ

Diplomová práce

Integrace cizinců v České republice se zaměřením na státní příslušníky Vietnamu

The legal regulation referring to the residence of aliens in the Czech Republic
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problém Integrace cizinců v České republice se zaměřením na státní příslušníky Vietnamu. Cílem této práce je zjistit, jak je životní situace Vietnamců žijících v České republice ovlivněna postoji české společnosti vůči vietnamské menšině. V úvodu je vymezen cíl práce a je objasněno, k čemu budou získané poznatky využity. V první části práce jsou vymezeny základní …více
Abstract:
The thesis presented is directed towards the matter of integration of foreigners in the Czech republic with a view to citizens of Vietnam. The aim of this thesis is to find out, how is the living situation of the Vietnamese living in the Czech Republic affected from Czech societie?s attitudes towards Vietnamese minority. The introduction of the text specifies the aim of the thesis and clears up how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2009
Zveřejnit od: 24. 3. 2009
Identifikátor: 1015998

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAŇKOVÁ, Eva. Integrace cizinců v České republice se zaměřením na státní příslušníky Vietnamu. Brno, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 03. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.