Miroslav Andrýsek

Bakalářská práce

Platební karty a možnosti jejich využití

Payment cards and options for their application
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je podání uceleného přehledu vývoje platebních karet, možnosti jejich využití se zaměřením na současné trendy a komparace nabídky platebních karet vybraných bank v rámci České republiky. První kapitola shrnuje vývoj platebních karet ve světě a v České republice, dále jsou zde představeny karetní asociace a druhy platebních karet. Druhá kapitola popisuje využití platebních …více
Abstract:
The goal of the bachelor theses is to present comprehensive overview of payment cards development, options for their use with focus on contemporary trends and comparison an offer of payment cards of selected banks in Czech Republic territory. The first chapter summarize payment card development in world and in Czech Republic, the card associations and types of payment cards are introduced. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Martina Sponerová
  • Oponent: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance