Bc. Věra Bystrianská

Bakalářská práce

Spor o Těšínsko v letech 1918 - 1920

Conflict between Czechoslovakia and Poland about Těšínsko in 1918 - 1920
Anotace:
Koncem 13. století vzniklo ve Slezsku Těšínské knížectví. V oblasti žilo jak české, tak polské obyvatelstvo, které si až v druhé polovině 19. století, vlivem národních buditelů, začalo uvědomovat svoji odlišnost. Po rozpadu rakousko – uherské monarchie a vzniku nástupnických států projevilo zájem o Těšínsko jak nově vzniklé Československo, tak obnovené Polsko. Bakalářská práce se zabývá dvouletým bojem …více
Abstract:
Těšínsko, the region in Silesia, began its history at the end of the 13th century. In the region have lived both Czech and Polish inhabitants. After WWI both new born Czechoslovakia and renew Poland wanted Těšínsko to be a part of their country. This work is describing the fight between Czechoslovakia and Poland in years 1918 till 1920, when Těšínsko was split in two parts.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta