Bc. Pavlína Váňová

Diplomová práce

Dopady zániku málotřídky na život v obci

Impacts of closed rural school for life in the village (community)
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice málotřídních škol a jejich sociokulturní funkci na venkově. Klade si za cíl popsat a zhodnotit dopady zániku málotřídky na život v obci Senice. Práce je uvedena teoretickým popisem života na českém venkově obecně. Dále pak popisuje historický vývoj základního školství se zaměřením na málotřídní školy, jejich funkci a výhody i nevýhody jejich existence v obci. …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of small rural schools and their social and cultural function at community. Its purpose is to describe and evaluate consequences of small rural school closure for the life in the village Senice. The thesis is introduced by a theoretical description of the life at countryside in the Czech Republic. As follows it describes the historical development of basic school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta