Zuzana Benešová

Diplomová práce

Opereta v Hudebním divadle Karlín

Operetta in the Karlin Musical Theatre

Anotace:
Stěžejním tématem mé diplomové práce je opereta na půdě Hudebního divadla v Karlíně. V první části se zabývám vývojem samotného žánru. Další kapitola je věnována slavným českým i světovým autorům nejznámějších operetních děl. Zvláštní prostor jsem věnovala operetě Mam'zelle Nitouche, jakožto jedné z nejúspěšnějších zahraničních operet u nás. Následuje přehled operetních domů, převážně pražských, fungujících …více
Abstract:
The fundamental topic of my thesis is operetta in the Karlin Musical Theatre. In the first part of the thesis I inquire into the development of the genre itself. The next chapter is dedicated to famous Czech and international authors of the most renowned operetta works. I have dedicated an especial space to the operetta of Mam'zelle Nitouche as one of the most successful foreign operettas in our country …více
 

Klíčová slova

Opereta

Klíčová slova

Hudební divadlo Karlín

Klíčová slova

hudební divadlo

Klíčová slova

opereta

Klíčová slova

Mamzelle Nitouche
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiřina PŘÍVRATSKÁ
  • Oponent: Yvona VOTAVOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 2. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Zpěv