Bc. Jan Žárský

Master's thesis

Zbrojní legislativa v ČR v komparaci s vybranými státy EU

Firearms legislation in the Czech Republic in comparison with selected EU countries
Anotácia:
Obsahem diplomové práce je komparace legislativy upravující oblast nabývání do vlastnictví, držení, nošení a použití střelných zbraní a střeliva v České republice, Slovenské republice a Rakouské republice s přihlédnutím k právu Evropské unie a jeho aktuálnímu vývoji. Cílem práce je na základě analýzy jednotlivých právních úprav a provedené komparace vyhodnotit, která ze zemí má nejlépe zpracovanou …viac
Abstract:
The main topic of the diploma thesis is the comparison of firearms legislation in the Czech Republic, the Slovak Republic and the Republic of Austria regarding weapons and ammunition acquisition, possession and carry. European Union laws and their current development are also taken into consideration. The aim of the thesis is to analyze firearms – related legislation in selected countries, compare …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedúci: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: Ing. Jan Novak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Administration