Theses 

Zbrojní legislativa v ČR v komparaci s vybranými státy EU – Bc. Jan Žárský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Bc. Jan Žárský

Diplomová práce

Zbrojní legislativa v ČR v komparaci s vybranými státy EU

Firearms legislation in the Czech Republic in comparison with selected EU countries

Anotace: Obsahem diplomové práce je komparace legislativy upravující oblast nabývání do vlastnictví, držení, nošení a použití střelných zbraní a střeliva v České republice, Slovenské republice a Rakouské republice s přihlédnutím k právu Evropské unie a jeho aktuálnímu vývoji. Cílem práce je na základě analýzy jednotlivých právních úprav a provedené komparace vyhodnotit, která ze zemí má nejlépe zpracovanou problematiku střelných zbraní ve vztahu k fyzickým osobám a navrhnout doporučení k dalšímu vývoji legislativy.

Abstract: The main topic of the diploma thesis is the comparison of firearms legislation in the Czech Republic, the Slovak Republic and the Republic of Austria regarding weapons and ammunition acquisition, possession and carry. European Union laws and their current development are also taken into consideration. The aim of the thesis is to analyze firearms – related legislation in selected countries, compare them and finally evaluate which one of these countries covers this area of national law in the best way. Recommendations for future development of this legislation will also be made.

Klíčová slova: Zbraně, střelivo, nabytí zbraně, držení zbraně, nošení zbraně, zbrojní průkaz, střelná zbraň, legislativa, nutná obrana, okolnosti vylučující protiprávnost, zákon o zbraních, zákon o strelnych zbraniach, Směrnice 91/477/EHS, Waffengesetz, Weapons, ammunition, weapon acquisition, weapon possesion, weapon carry, weapons licence, firearm, necessary defence, circumstances excluding illegality, legislation of weapons and ammunition, Directive 91/477/EEC

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: Ing. Jan Novak, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 02:07, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz