BcA. Lenka REITEROVÁ

Diplomová práce

"Nepochopené etnikum?"

Arabská identita v současné fotografii na Blízkém východě

Misunderstood ethnic group? Arab identity in contemporary photography in the Middle East
Anotace:
Tato práce se zamýšlí nad existencí fotografie a umění na Blízkém východě a snaží se pojmenovat tendence a směry v současné fotografii v tomto regionu. Zaměřuje se především na současnou tvorbu, která se zabývá arabskou identitou a jejím hledáním.
Abstract:
This work is dedicated to photography and art existence in the Middle East and reflects tendencies and trends in contemporary photography from this region. It is focused on contemporary production that is engaged in Arab identity and its searching.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Pavel Baňka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REITEROVÁ, Lenka. "Nepochopené etnikum?". Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu