Mgr. Marie Doucha, DiS.

Bakalářská práce

Posouzení edukační potřeby tématu smrti v povolání porodní asistentky

The assessment of educational need of the theme of death in profession of midwife
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou smrti, v souvislosti s tím se snaží zjistit, zda je této problematice věnována dostatečná pozornost ve vzdělávání porodních asistentek. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, je uveden historický přehled. Praktická část prezentuje anketu, která měla za úkol posoudit edukační potřebu tohoto tématu …více
Abstract:
This bachelor work deals with issue of death in connection with this it tries to determine if there is enough of attention in education of midwives about this issue. The work is divided into theoretical and practical part. In theoretical part there are defined basic concepts and historical summary. Practical part presents questionnaire, which had task to assess educational need of this theme, and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka