Mgr. Marie Doucha, DiS.

Bachelor's thesis

Posouzení edukační potřeby tématu smrti v povolání porodní asistentky

The assessment of educational need of the theme of death in profession of midwife
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou smrti, v souvislosti s tím se snaží zjistit, zda je této problematice věnována dostatečná pozornost ve vzdělávání porodních asistentek. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, je uveden historický přehled. Praktická část prezentuje anketu, která měla za úkol posoudit edukační potřebu tohoto tématu …more
Abstract:
This bachelor work deals with issue of death in connection with this it tries to determine if there is enough of attention in education of midwives about this issue. The work is divided into theoretical and practical part. In theoretical part there are defined basic concepts and historical summary. Practical part presents questionnaire, which had task to assess educational need of this theme, and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Midwifery / Midwife