Bc. Pavel Sasin

Diplomová práce

Plnící zařízení inkoustových kazet

Filling Equipment of Injekt Cartridges
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem plnicího zařízení pro renovaci kazet do inkoustových tiskáren. Teoretická část se věnuje tekutinám, jejich fyzikálním a mechanickým vlastnostem, způ-sobům dopravy a strojům, jimiž jsou tekutiny dopravovány. Uvádí přehled základních lo-gických členů pro řízení strojů, přehled senzorů a používané technologie plnění, především v potravinářském a polygrafickém průmyslu …více
Abstract:
This Master's thesis deals with the design of the filling equipment for renovation of car-tridges for inkjet printers. The theoretical part is devoted to fluid, their physical and mechanical properties, forms of transport and machines for liquids transport. It provides an overview of basic logical mem-bers for machine control, summary of sensors and filling technology used mainly in the food proccesing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016
Zveřejnit od: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Volek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sasin, Pavel. Plnící zařízení inkoustových kazet. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.