Ing. Mgr. Josef Šíp

Bakalářská práce

Financování ANO Andreje Babiše prizmatem konceptu politické strany-firmy

Funding of Andrej Babiš's ANO by the prize of the concept of the business-firm party
Anotace:
Bakalářská práce Financování ANO Andreje Babiše prizmatem konceptu politické strany firmy se zabývá financováním hnutí ANO, přičemž jejím cílem je potvrdit, vyvrátit či blíže upřesnit platnost konceptu politické strany firmy z pohledu stranického financování. V práci je tak zkoumána závislost financí hnutí na osobě svého zakladatele a předsedy Andreje Babiše, jakož i na financích jeho koncernu Agrofert …více
Abstract:
The Bachelor Thesis called Funding of Andrej Babiš's ANO by the prize of the concept of the business-firm party deals with the financing of the ANO movement. Its aim is to confirm, refute or further refine the validity of the business-firm party's concept from the point of view of party financing. The work explores the dependence of the movement's finances on the person of its founder and chairman …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Barbora Burešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie