Theses 

Penzijní připojištění – Bc. Pavel Ort

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavel Ort

Diplomová práce

Penzijní připojištění

Supplementary Pension Plan

Anotace: Jako téma diplomové práce jsem si zvolil „Penzijní připojištění“. Penzijní připojištění je nástrojem, který může sloužit k zajištění lepší životní úrovně ve stáří. Jaké postavení má penzijní připojištění v našem důchodovém systému, na to se snažím odpovědět důkladnou analýzou všech jeho stránek. V úvodní části diplomové práce se stručně věnuji vývoji důchodového systému v České republice. Dále již následuje detailní rozbor penzijního připojištění. V závěru zmiňuji právě uskutečněnou 1. etapu důchodové reformy a další etapy, s jejichž realizací je spojen i další vývoj v oblasti penzijního připojištění.

Abstract: The topic of my thesis is "Supplementary pension plan". Supplementary pension plan is the tool which can secure better living standard in old age. By detailed analysis of all sides of pension system, I am trying to find out which role supplementary pension plan has in our pension system. At the beginning of my thesis I briefly study the development of pension system in the Czech Republic. This is then followed by a detailed analysis of supplementary pension plan. The end of the thesis I mention the first part of pension reform which has just taken place. I also discuss further parts of this reform which is connected to the further development of supplementary pension plan.

Klíčová slova: Penzijní systém, důchodové zabezpečení, penzijní připojištění, penzijní fondy, průběžné financování, fondově financovaný systém, důchodová reforma, Pension system, pension security, supplementary pension plan, pension funds, PAYG, fully-funded system, pension reform

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Šulc, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 11:15, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz