Tatiana Titková

Diplomová práce

Relaunch značky Flora v kategórii margarínov

Relaunch značky Flora v kategorii mangarínů
Anotace:
Diplomová práce se zabývá znovuuvedením značky Flora v segmentu margarínů v České republice, který proběhl v roce 2019. Věnuje pozornost změne komunikační strategie této značky a také její nové cílové skupině. Kromě toho porovnává současnou strategii s původní, čím splňuje cíl analýzy úspěšnosti této kampaně a jejich dopadů na spotřebile. Teoretická část práce vysvětluje důležité pojmy značky, její …více
Abstract:
Diploma thesis is concerned about relaunch of the brand Flora in the segment of margarines in Czech examine the change in the communication strategy and the new target group of the brand. Moreover, the thesis is comparing original and the current strategy, which allows it to analyse success of the campaign and its results on the consumers. Theoretical part of the thesis is explaining important terms …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá znovuuvedením značky Flora v segmente margarínov v Českej republike, ktorý prebehol v roku 2019. Venuje pozornosť zmene komunikačnej stratégie tejto značky a tiež jej novej cieľovej skupine. Okrem iného porovnáva súčasnú stratégiu s pôvodnou čím spĺňa cieľ analýzy úspešnosti tejto kampane a jej dopadov na spotrebiteľov. Teoretická časť práce vysvetľuje dôležité pojmy značky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2020
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Jitka Volfová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79389

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma