Ing. Denisa Vassová

absolventská práce studenta CŽV

Návrh přípravy učitele do odborného předmětu Chov zvířat s využitím aktivizujících metod výuky

Proposal of teacher's preparation for specialized subject Animal breeding using activating methods
Anotace:
Tato závěrečná práce se zabývá aktivizujícími metodami a jejich využitím ve výuce na střední škole. Význam aktivizujících metod spočívá ve zvyšování motivace žáků a v rozvoji jejich samostatné tvůrčí činnosti.Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá plánováním a přípravou výuky a problematikou aktivizujících metod. Praktická část obsahuje návrh tří vyučovacích …více
Abstract:
This final thesis deals with activating methods and their use in the high school. The importance of activating methods is based on the fact that they increase motivation of pupils and support their independent creative work. The work consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on planning and preparation of teaching and on matters of activating methods. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání