Pavel MOCHURA

Bakalářská práce

Návrh jednoduchého klasifikátoru pro detekci změn spektrálních vlastností EEG (tzv. ERD/ERS) v souvislosti s pohybem ruky

Design of a simple classificator for detecting changes of spectral properties of EEG (ERD/ERS) concerning hand movement.
Anotace:
Kontinuální EEG aktivita u měřených subjektů obsahuje různé vzory podle toho, co měřený subjekt vykonával. ERD a ERS jsou příklady takovýchto vzorů, které souvisejí s pohybem ruky (prstu, nohy). Tato práce se zabývá detekcí pohybu na základě ERD/ERS vzorů. Spojením ERD/ERS vznikají příznakové vektory, které jsou klasifikovány neuronovou sítí. Výsledná neuronová síť se skládá z jedné vstupní a výstupní …více
Abstract:
Continual EEG activity in the measured subjects includes various types according to what the subject performed. ERD and ERS are examples of such types related to hand motion (finger or foot). This thesis deals with the detection of motion based on the ERD/ERS patterns. Through the connection of ERD/ERS, specific vectors which are classified by neural network are created. The resulting neural network …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Mautner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOCHURA, Pavel. Návrh jednoduchého klasifikátoru pro detekci změn spektrálních vlastností EEG (tzv. ERD/ERS) v souvislosti s pohybem ruky. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika