Bc. Marek Teplý

Bakalářská práce

Nácvik a osvojování techniky s míčem v přípravě mládeže ve fotbale

Training and recap the technique with a ball in development of youth in football
Anotace:
Autor: Marek Teplý Název: Nácvik a osvojování techniky s míčem v přípravě mládeže ve fotbale Typ práce: Bakalářská práce Klíčová slova: Fotbal Nácvik techniky s míčem Osvojování techniky s míčem Správné provedení cviků Popis cviků Obsah práce: Bakalářská práce je zaměřena na technickou přípravu s míčem v mládežnickém fotbale. Práce popisuje faktory ovlivňující přípravu a popis jednotlivých cviků, které …více
Abstract:
Author: Marek Teply Title: Training and recap the technique with a ball in development of youth in football Type of paper: Bachelor´s Dissertation Key Words: Football Training the technique with a ball Recap the technique with a ball Right fulfilment of skills Skills description Subject Matter: The Dissertation discraption fulfilments and facts Factoring the technique of youth in soocer
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Animátor pohybových aktivit