Bc. Veronika Kotlánová

Bakalářská práce

Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání

Material Security of Job Seekers
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hmotným zabezpečením uchazečů o zaměstnání. Nejprve jsou popsány subjekty z oblasti zaměstnanosti. Následně jsou vymezeny práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání. Hlavní část práce je zaměřená na přiznávání dávek v nezaměstnanosti, kterými jsou podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci. Jsou popsány podmínky nároku na podpory, délka podpůrčí doby a výše …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with material welfare of job seekers. First are described subjects of the field of employment. Subsequently are defined the rights and duties of the job seeker. The main part is focused on the granting of unemployment benefits, which include unemployment benefits and retraining support. Describes the conditions for entitlement to support, the length of the support …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta