MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D.

Disertační práce

Infekce v cévní chirurgii

Infection in Vascular Surgery
Anotace:
Infekce představuje závažnou komplikaci po cévních rekonstrukčních výkonech. V předkládané práci jsou zhodnoceny současné výsledky péče o pacienty, léčené na II. chirurgické klinice Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Předkládáme souhrn provedených diagnostických a léčebných opatření u pacientů, operovaných na naší klinice v průběhu let 2003-2006 pro nově zjištěnou infekci tepenné rekonstrukce …více
Abstract:
Infections represent a serious complication in the reconstructive vascular surgery. In this thesis we evaluate results obtained as part of treatment of patients of the 2nd Department of Surgery, St. Anne's University Hospital Brno. We summarize the diagnostic and treatment procedures in patients who were operated at the 2nd Department of Surgery between years 2003 and 2006 for a recent development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 3. 2011
  • Vedoucí: doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie